ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

PIT-36L Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (podatek liniowy)

Działalność gospodarcza rozliczana liniowo. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2022/2023:

PIT-36L – kliknij i pobierz

PIT-36L – Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

Załączniki:

 Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

 Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/M – Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

 Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/B – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 Załącznik PIT/DS – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

 Załącznik PIT/BR – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

 


 

PIT 36L dedykowany jest podatnikom, którzy zdecydowali się na liniową formę opodatkowania. Warto pamiętać, że standardowo dochody są rozliczane według zasad ogólnych. Oznacza to konieczność zadeklarowania innej formy opodatkowania – nowi przedsiębiorcy mogą to zrobić za pośrednictwem wniosku CEIDG-1. Oczywiście dokonanie zmiany jest możliwe również w innym terminie, jednak ważne jest to, aby stosować się do obowiązujących terminów. Nie ma możliwości wyboru nowej formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

PIT-36L – informacje ogólne

Podatek liniowy zakłada stałą wysokość opodatkowania (19%), która nie jest zależna od wysokości dochodów. Zazwyczaj jest on wybierany już podczas zakładania działalności, jednak nie oznacza to braku możliwości zmiany w późniejszym terminie. Wystarczy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego – należy zrobić to w ciągu 20 dni od miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotowano pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Należy pamiętać, że jeśli wspomnianym miesiącem jest grudzień, to termin wynosi do końca roku podatkowego.

Opisywana forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla tych, którzy osiągają wysokie dochody. Stawka wynosi 19% niezależnie od tego, czy dochody znajdują się na poziomie 1000 zł, czy 100 000 zł. Należy jednak podkreślić, że uwzględniane są wyłącznie dochody, które pochodzą bezpośrednio z działalności gospodarczej. Ponadto warto jest pamiętać, że nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Podatek liniowy odbiera szereg udogodnień, takich jak np.:
– możliwość odliczenia niektórych ulg,
– możliwość rozliczania się z małżonkiem,
– możliwość skorzystania z niektórych odliczeń podatkowych.
Kolejną kwestią jest fakt, że nie odnotowuje się tutaj kwoty pomniejszającej podatek, tak jak jest w przypadku skali podatkowej.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na podatek liniowy powinni również pamiętać o braku możliwości połączenia dochodów z działalności gospodarczej z innymi źródłami przychodów. Jest to problemem tych, którzy prowadzą własną firmę, a jednocześnie pracują na umowę. Takie osoby są zobowiązane do składania dwóch deklaracji, czyli PIT-36L oraz PIT-37. Generuje to zwiększoną ilość obowiązków.

Kto musi składać deklarację PIT-36L?

Podatek liniowy nie jest przeznaczony dla wszystkich. Jest to rozwiązanie dedykowane:
– osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
– osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (zatrudniającym pracowników, podwykonawców, rodzinę itd.),
– wspólnikom spółki cywilnej,
– wspólnikom spółki jawnej,
– partnerom w spółce partnerskiej,
– komplementariuszom oraz komandytariuszom w spółce komandytowej.

Pewne ograniczenie panuje w branży rolnej. Opodatkowanie liniowe dotyczy wyłącznie wybranych działów. Ponadto dochody muszą być ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych. Jeśli chodzi o spółkę, to należy pamiętać, że nie jest ona równocześnie podatnikiem. Wartość opodatkowania ustalana jest odrębnie dla każdego z podatników, a wszystko zależy od posiadanego udziału w zyskach. Plusem jest fakt, że nie ma konieczności prowadzenia kilku niezależnych ksiąg podatkowych – są one prowadzone wspólnie dla spółki.

Deklaracja podatkowa musi został złożona przed upływem 30 kwietnia. W przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy, to ostateczny termin przypada na kolejny dzień roboczy. Jak, już wspominano osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie liniowe muszą liczyć się z utratą większości ulg. Możliwe jest:
– odliczenie składek ZUS,
– odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
– odliczenie darowizn na edukację,
– odliczenie strat podatkowych,
– odliczenie składek na IKZE,
– odliczenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Dodatkowo istnieje możliwość odliczenia kosztów związanych z uzyskaniem, zachowaniem, czy też zabezpieczeniem posiadanych źródeł przychodów. Są one odejmowane od kwoty osiągniętego przychodu. Sama deklaracja podatkowa może zostać wypełniona ręcznie lub elektronicznie – jest to kwestia indywidualna. Drugi sposób jest o wiele szybszy, a jednocześnie wygodniejszy.

Instrukcja wypełnienia PIT 36L (skrócona)

Wypełnienie deklaracji PIT 36L nie jest skomplikowane. Poniżej opisano proces postępowania w przypadku składania formularza elektronicznego. Jest to obecnie najpowszechniejsza forma rozliczenia – ręczne wypełnianie deklaracji jest czasochłonne.

1. Pierwszym krokiem jest pobranie właściwego formularza interaktywnego. Należy zapisać go na dysku urządzenia. Oczywiście deklaracja może zostać uzupełniona bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/). Wystarczy jedynie wskazać odpowiednią pozycję w zakładce „Formularze”.
2. Atutem formularza interaktywnego jest fakt, że w sposób kompleksowy można obliczyć wysokość podatku, czy też wysokość ulgi. Nie ma konieczności samodzielnego wykonywania obliczeń, co przekłada się na poprawność formalną oraz rachunkową. Oprócz deklaracji należy również wypełnić załączniki. Dokumenty muszą zostać zweryfikowane za pomocą podpisu elektronicznego. W innym przypadku rozliczenie może odbywać się wyłącznie drogą tradycyjną.
3. Gotowy dokument należy przesłać do systemu e-Deklaracje. Po jego przesłaniu zostanie wygenerowany numer referencyjny, który należy zachować. Jest on potrzebny do tego, aby otrzymać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Zostanie on także zapisany w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”, która znajduje się w formularzu.
4. Złożony dokument zostanie przesłany do weryfikacji. Jeśli proces przesyłania deklaracji zakończy się pozytywnie, to w systemie pojawi się status „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.”.
5. Dokument UPO należy pobrać oraz zapisać na dysk urządzenia lub wydrukować. Warto pamiętać, że stanowi on jedyne potwierdzenie tego, że deklaracja podatkowa została złożona w wersji elektronicznej. Nalezy więc bezwzględnie go zachować.

Należy wiedzieć, że PIT 36L może zostać złożony nie tylko za pośrednictwem urządzenia stacjonarnego. Dostępna jest aplikacja mobilna (e-Deklaracje Desktop), którą można zainstalować na dowolnym smartfonie, czy też tablecie. Ważne jest to, aby nie instalować oprogramowania niejasnego pochodzenia. Należy pobrać go z oficjalnego źródła, czyli www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka „Do pobrania”). Trzeba wiedzieć, że na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć także szczegółową instrukcję. Ponadto podatnicy, którzy mają problemy z wypełnieniem deklaracji mogą zapoznać się z najczęściej poruszanymi zagadnieniami (zakładka „Pytania i odpowiedzi”).

Najczęstsze błędy w deklaracji PIT 36L

Oczywistym jest, że podczas wypełniania deklaracji podatkowej mogą pojawić się błędy. Można je wyeliminować, jednak generuje to zbędne obowiązki. Dobrze dowiedzieć się, na co należy uważać, aby uniknąć pomyłki.

1. Rozliczenie z współmałżonkiem – PIT 36L uniemożliwia wspólne rozliczenie z mężem, czy też żoną. W tym przypadku każdy z małżonków musi rozliczyć się indywidualnie. Dotyczy to również sytuacji, gdy część przychodów małżonka opodatkowana jest liniowo.
2. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza to brak ulgi dla osoby, która samotnie wychowuje małoletniego.
3. Rozliczanie pozostałych przychodów według zasad ogólnych – nie ma możliwości stosowania skali podatkowej do pozostałych przychodów z działalności gospodarczej. Opodatkowanie liniowe obejmuje całość przychodów.
4. Brak wykazania dochodu z remanentu likwidacyjnego dotyczącego danej działalności gospodarczej – w PIT 36L należy wykazać kwotę zryczałtowanego podatku od wspomnianego dochodu.
5. Brak odpowiednich załączników – do deklaracji PIT 36L należy dołączyć załącznik PIT B. Pozostałe załączniki są uzależnione od wybranych odliczeń. Można wyróżnić m.in. PIT-BR, PIT-DS, PIT ZG, PIT/IP, PIT/NZI, PIT Z, NIP-7.
6. Błędny formularz – często zdarza się tak, że deklaracja nie może zostać zaakceptowana z uwagi na błędny, czy też nieaktualny formularz. Właśnie dlatego warto jest korzystać wyłącznie z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów. Z pewnością wspomniany druk można znaleźć także na innych witrynach, jednak istnieje duże ryzyko, że będzie on nieprawidłowy.
7. Nieumiejętne korzystanie z aplikacji/strony – dotyczy to przede wszystkim osób, które mają problem z samodzielną obsługą urządzeń. Proces składanie deklaracji jest bardzo prosty, a dodatkowo w sieci można znaleźć wiele szczegółowych instrukcji. Ważne jest to, aby korzystać wyłącznie z oficjalnej witryny, czy też aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Danych. Należy uważać na fałszywe oprogramowanie, które służy do m.in. przejęcia danych osobowych. W przypadku problemów związanych z przesłaniem deklaracji drogą elektroniczną warto jest rozważyć jej tradycyjne złożenie.
8. Niewłaściwe korzystanie z ulg oraz odliczeń – pierwszym krokiem jest sprawdzenie, co przysługuje podatnikom liniowym. W tym temacie możliwości są o wiele bardziej ograniczone. Należy pamiętać, że nie ma tutaj ulg typowo społecznych m.in. prorodzinnych, na leki, czy też rehabilitacyjnych.

Jak postępować w przypadku weryfikacji negatywnej? Przede wszystkim należy sprawdzić, gdzie leży przyczyna nieprawidłowości. Dobrze jest przeanalizować powyższe wskazówki. Oprócz tego należy upewnić się, czy została podana prawidłowa kwota przychodu z działalności gospodarczej. Może również zdarzyć się tak, że została podana niedokładna kwota. Trzeba pamiętać, że nie ma tutaj możliwości zaokrąglania do pełnych złotówek.

W niektórych przypadkach oprogramowanie automatycznie wpisuje kwotę 0,00 zł w przychodach za poprzedni rok podatkowy. Nie każdy podatnik sprawdza wygenerowany PIT 36L, co również stanowi błąd. Należy pamiętać, że taką kwotę mogą wskazać wyłącznie osoby, które w ubiegłym roku podatkowym nie osiągnęły żadnych przychodów z prowadzonej działalności. Ponadto należy zweryfikować dane osobowe. Nierzadko okazuje się, że w deklaracji został podatny błędny NIP, czy też PESEL. Oczywiście podatnik ma prawo do złożenia korekty PIT 36L. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesłać ją drogą elektroniczną.

Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski