ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-37 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

Wypełnij swój PIT online – kliknij tutaj

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2019/2020:

PIT-37   Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-37 – Wersja do wydruku

Inne:

 Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

 Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/M – Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

 Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym


Kto musi składać deklarację PIT-37

Deklarację PIT-37 składają podatnicy zatrudnieni w firmach na podstawie umów cywilno-prawnych. Jednym słowem – wszyscy Ci, którzy otrzymywali wynagrodzenie od swoich pracodawców.

PIT-37 obejmuje między innymi dochody osiągnięte na podstawie:

  • Umowy o pracę
  • Umowy zlecenia
  • Umowy o dzieło

Na jakiej podstawie składana jest deklaracja PIT-37?

PIT 37 należy wypełnić na podstawie deklaracji PIT-11 otrzymanych od pracodawców do końca lutego 2020 roku. Jeden PIT 37 może obejmować dochody uzyskane od różnych pracodawców.

Przykładowo – jeżeli podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie A, na umowę – zlecenie w firmie B oraz współpracuje z firmą C na podstawie umowy o dzieło, wszystkie osiągnięte dochody uwzględnia w jednej deklaracji PIT 37.

Do kiedy należy złożyć PIT 37?

Termin złożenia deklaracji PIT-37 mija 30 kwietnia 2020 roku (w czwartek).

Jeżeli podatnik nie złoży w tym terminie deklaracji, uwzględniona zostanie automatyczna deklaracja wygenerowana przez Urząd Skarbowy, dostępna w serwisie podatki.gov.pl

W jaki sposób można złożyć PIT 37?

Deklarację PIT-37 można złożyć w następujący sposób:

  • Za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl
  • Za pomocą kreatora online lub programu
  • Pocztą lub osobiście w Urzędzie Skarbowym (wypełniony druk PIT-37)

Jak wypełnić formularz PIT 37?

Dokładną instrukcję wypełniania deklaracji PIT-37 znajdziesz na stronie podatki.gov.pl

This post is available in: plpolski