ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Dochody kapitałowe.  Dochody z giełdy papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2022/2023:

PIT-38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) –  formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-38 – kliknij i pobierz

Inne:

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 

Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski