Udzielenie domu tymczasowego bezdomnemu psu lub kotu może uratować mu życie. I to nie jednemu! Oferując schronienie jednemu zwierzakowi, sprawiasz, że  zwalnia się miejsce dla kolejnego, którego możemy dzięki temu uratować.

W domu tymczasowym, oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb (jedzenie, kąt do spania) zwierzak otrzymuje to, co najważniejsze – opiekę i uwagę człowieka. Pies lub kot nie jest – jak np. w schronisku – anonimowym „numerem” tylko istotą, która myśli, czuje, ma swój charakter i potrzeby. Podczas dwóch – trzech miesięcy pobytu w domu tymczasowym opiekun może obserwować swojego podopiecznego, poznać jego zachowanie oraz nawyki, a podczas adopcji przekazać pełną wiedzę na temat zwierzęcia jego nowym właścicielom.

Dom tymczasowy zwiększa także wielokrotnie szansę na adopcje. Często okazuje się, że w zwierzaku zakochują się i postanawiają go adoptować sąsiedzi, znajomi czy ktoś z rodziny osoby, która zaoferowała dom tymczasowy… Takie adopcje poprzez „pocztę pantoflową” są często jednymi z najszczęśliwszych i najbardziej udanych.

To rozwiązanie daje szansę na adopcję również psom trudnym czy źle znoszącym schroniskowe / hotelikowe warunki. Pies, który w schronisku wydaje się być agresywny, zamknięty w sobie czy zalękniony, w warunkach domowych zazwyczaj przechodzi przemianę i staje się zupełnie normalnym, przyjaznym i wiernym przyjacielem człowieka. A to daje możliwość wydania go do adopcji (ale spokojnie – takie psiaki wydajemy na dom tymczasowy wyłącznie osobom doświadczonym, które same chcą się podjąć takiego wyzwania).

Gorąco zachęcamy do pomocy przy poszukiwaniu i organizacji domów tymczasowych. Nasza Fundacja wspiera zwierzaki i ich opiekunów w domach tymczasowych w zakresie zaopatrzenia w karmę, a także przy kastracji/sterylizacji i leczeniu. Wszystkim tym, którzy zdecydują się udzielić domu tymczasowego bezdomnemu zwierzęciu postaramy się zapewnić każdego rodzaju pomoc, jaka okaże się potrzebna.

Wypełnij formularz i wpisz się na listę osób chcących wstępnie zaoferować dom tymczasowy jednemu z naszych podopiecznych.


Uwaga! Ze względu na naszą lokalizację poszukujemy domów tymczasowych z terenu Warszawy i okolic.

ZGŁOŚ DOM TYMCZASOWY ON-LINE

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Uwagi (jakiemu psu możesz zaoferować schronienie, na jaki okres czasu itp.)


  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

  ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest

  Fundacja Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”

  z siedzibą pod adresem
  Parkowa 5K, Ustanów,
  05-540 Zalesie Górne

  KRS: 0000319418

  KONTAKT

  Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych napisz na adres a.ciborowska@przytulpsa.pl

  PANI/PANA PRAWA

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  PROFILOWANIE

  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Umowy o dom tymczasowy

  Źródło i zakres danych

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy o dom tymczasowy (w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania).

  Cel przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o dom tymczasowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

  Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Fundacją Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” np. w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

  Czas przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

  Dane przechowywane będą w celu:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dokumentowania działalności statutowej organizacji i przedstawienia dokumentów ją potwierdzających do kontroli prowadzonej przez upoważnione organy (np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższa Izba Kontroli)

  Wiadomości email

  • Źródło i zakres danychPrzetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w wysłanej do nas wiadomości e-mail (w zakresie takim, jakie dane znajdują się w przesłanej do nas wiadomości – np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email).Cel przetwarzaniaPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej naszej Fundacji  (takiej jak udzielanie porad, pomoc w sprawach związanych z ochroną zwierząt, wymiana maili zmierzająca do podpisania umowy adopcyjnej, o wolontariat lub o dom tymczasowy).Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Fundacją Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” np. w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

   Czas przetwarzania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   Dane przechowywane będą w celu:

   • realizacji działalności statutowej Fundacji,
   • dokumentowania działalności statutowej organizacji i przedstawienia dokumentów ją potwierdzających do kontroli prowadzonej przez upoważnione organy (np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższa Izba Kontroli)

  Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski