ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

PIT-36 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2022

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach
ogólnych.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2022/2023:

PIT-36 – Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-36 – kliknij i pobierz

Inne / Załączniki:

 Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

 Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/M – Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

 Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/B – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 Załącznik PIT/DS – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

 Załącznik PIT/BR – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

 


Formularz PIT 36 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych składanych, gdy podatnik prowadzi własną działalność gospodarczą. Deklaracja dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (obecnie 18% i 32%). Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarcza na zasadach ogólnych – składają PIT-36 za 2019 rok do 30 kwietnia 2020 roku (czwartek)

Kto składa formularz PIT-36?

Złóż formularz

 • PIT-36/PIT-36S – gdy uzyskasz dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej (nie ma znaczenia z ilu źródeł pochodzą) i nie wypełniasz zeznania PIT-37:
  • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej,
  • masz przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów,
  • masz przychody, od których samodzielnie opłacasz zaliczki na podatek (np. gdy wykonujesz osobiście działalność),
  • masz przychody z zagranicy (np. wynagrodzenie, emerytura),
  • masz przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek,
  • korzystasz ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego.

Złóż zeznanie, jeśli rozliczasz się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • PIT-36L/PIT-36LS – gdy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem, czyli tzw. podatkiem liniowym. Tych dochodów nie łączysz z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, dlatego rozlicz je osobno.

Jeżeli uzyskujesz poza przychodami opodatkowanymi według skali na zasadach powyższych również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różne deklaracje (np. PIT-36 – z tytułu działalności gospodarczej i PIT 28 – z tytułu najmu rozliczanego ryczałtem) – PIT 36 oraz deklarację właściwą dla innych rodzajów przychodów.

Wpłata podatku

Masz obowiązek wpłacić na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, do 30 kwietnia,:

 • dla PIT-36/PIT-36S – różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;
 • dla PIT-36L/PIT-36LS – należny podatek dochodowy wynikający z zeznania albo różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek.

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć.

Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, to stracisz prawo do przekazania 1% podatku.

Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski