Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest

Fundacja Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”

z siedzibą pod adresem
Parkowa 5K, Ustanów,
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000319418

KONTAKT

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych napisz na adres a.ciborowska@przytulpsa.pl

PANI/PANA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wiadomości email

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w wysłanej do nas wiadomości e-mail (w zakresie takim, jakie dane znajdują się w przesłanej do nas wiadomości – np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej naszej Fundacji  (takiej jak udzielanie porad, pomoc w sprawach związanych z ochroną zwierząt, wymiana maili zmierzająca do podpisania umowy adopcyjnej, o wolontariat lub o dom tymczasowy).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Fundacją Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” np. w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu:

  • realizacji działalności statutowej Fundacji,
  • dokumentowania działalności statutowej organizacji i przedstawienia dokumentów ją potwierdzających do kontroli prowadzonej przez upoważnione organy (np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższa Izba Kontroli)

Darczyńcy dokonujący przelewów na konto bankowe

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w przelewie bankowym (w zakresie takim, jakie dane znajdują się w przelewie bankowym – zazwyczaj imię, nazwisko, adres zamieszkania).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • realizacji działalności statutowej Fundacji,
  • spełnienia woli darczyńcy w zakresie przeznaczenia przekazanej darowizny,
  • statystycznych,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Fundacją Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” np. w zakresie usług księgowych lub informatycznych.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dokumentowania działalności statutowej organizacji i przedstawienia dokumentów ją potwierdzających do kontroli prowadzonej przez upoważnione organy (np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższa Izba Kontroli)

Klienci Sklepu Internetowego

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w zamówieniu / na koncie klienta w sklepie internetowym (imię, nazwisko, adres email).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Fundacją Na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” np. w zakresie usług księgowych, informatycznych, marketingowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dokumentowania działalności statutowej organizacji i przedstawienia dokumentów ją potwierdzających do kontroli prowadzonej przez upoważnione organy (np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższa Izba Kontroli)

 

DANE FUNDACJI

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”
ul. Parkowa 5K, Ustanów,
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000319418
REGON: 141678661
NIP:
1231173209

Konto bankowe:
28 2490 0005 0000 4530 6884 7074

POLUB NAS

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Z Waszą pomocą będziemy mogli zrobić o wiele więcej dla naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego prosimy – pamiętajcie o nas wypełniając swój PIT.

KRS: