Wsparcie podopiecznego

Dziękujemy za
wsparcie

"Nie można pomóc wszystkim,
ale każdy może pomóc komuś"