Zapraszamy studentów kierunków lingwistycznych do odbycia zdalnych bezpłatnych praktyk / wolontariatu w Fundacji na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” na stanowisku tłumacza języka niemieckiego.

Rodzaj umowy: Umowa o praktykę studencką / Umowa o wolontariat – współpraca zdalna (przez Internet)

Wymagania wobec kandydata:

 • Umiejętność poprawnego pisania (tłumaczenia) w języku niemieckim lub angielskim
 • Zaangażowanie i nastawienie na działanie
 • Samodzielność i umiejętność dobrej organizacji własnej pracy
 • Pozytywny stosunek do zwierząt i chęć niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom

Zadania praktykanta:

 • tłumaczenie tekstów i apeli na temat bezdomnych zwierząt na język niemiecki
 • pomoc w prowadzeniu profilu Fundacji „Przytul Psa” na facebooku w języku niemieckim
 • pomoc w tłumaczeniu i prowadzeniu strony Fundacji na język niemiecki
 • pomoc w tłumaczeniu maili adresowanych do Fundacji w języku niemieckim
 • pisanie i opracowywanie tekstów na temat zwierząt w języku niemieckim

Oferujemy:

 • Możliwość odbycia zdalnych, bezpłatnych praktyk studenckich / wolontariatu w dowolnym wymiarze czasu
 • Możliwość zdobycia niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego
 • Możliwość weryfikacji i praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na uczelni
 • Pomoc w sporządzeniu raportu z praktyk na uczelnię – udzielenie niezbędnych informacji
 • Certyfikat ukończenia praktyk i opinię opiekuna praktyk po ich zakończeniu, na życzenie listy referencyjne
 • Możliwość czynnego udziału w niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom

Sposób rekrutacji: Zgłoszenia na praktyki  (CV) prosimy przesyłać na adres mailowy info@przytulpsa.pl
W tytule maila proszę zawrzeć informację „Praktyki językowe”.
Możliwość rozpoczęcia praktyk od zaraz.

This post is available in: plpolski