PIT-39. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Zbycie nieruchomości. Dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2017/2018:

PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) –  formularz do wydruku i wypełnienia ręcznego

Inne:

  Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Broszura informacyjna:

Broszura informacyjna do PIT-39 – Instrukcja i objaśnienia do formularza PIT-39

Wzory obowiązują od 15 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2017 r.


Możesz także skorzystać z intuicyjnego kreatora PIT online znajdującego się pod poniższym linkiem:

Kliknij w banner i rozpocznij proste i szybkie rozliczenie podatkowe – zupełnie za darmo:

  • rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT
  • odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego
  • zapisz na dysku, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  • wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

This post is available in: plpolski