ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Dochody kapitałowe.  Dochody z giełdy papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2017/2018:

PIT-38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) –  formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-38 – Wersja do wydruku (nieaktywna)

Inne:

  Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Broszura informacyjna:

Broszura informacyjna do PIT-38 – Instrukcja i objaśnienia do formularza PIT-38

Wzory obowiązują od 15 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2017 r.


This post is available in: plpolski