ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-37 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2017/2018:

PIT-37   Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-37 – Wersja do wydruku (nieaktywna)

Inne:

Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2017

Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Broszura informacyjna:

Broszura informacyjna do PIT-37 – Instrukcja i objaśnienia do formularza PIT-37

 

Wzory obowiązują od 15 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2017 r.

 


This post is available in: plpolski