ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

 Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-37 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2018/2019:

PIT-37   Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-37 – Wersja do wydruku (nieaktywna)

Inne:

Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2018

Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 

This post is available in: plpolski