ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-36L Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (podatek liniowy)

Działalność gospodarcza rozliczana liniowo. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2018/2019:

PIT-36L – Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-36L – Wersja do wydruku (nieaktywna)

Inne:

  Załącznik PIT/B – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

  Załącznik PIT/DS – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

  Załącznik PIT/BR – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

  Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

  Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

  Załącznik PIT/TP – Uproszczone Sprawozdanie (muszą składać podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym, jak i w przypadku dokonywania płatności należności na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego).

 

This post is available in: plpolski