ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-36 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach
ogólnych.

Wypełnij swój PIT online – kliknij tutaj

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2019/2020:

PIT-36 – Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-36 – Wersja do wydruku (nieaktywna)

Inne:

 Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

 Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/M – Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

 Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/B – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

  Załącznik PIT/DS – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

  Załącznik PIT/BR – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

 

This post is available in: plpolski