ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dochody rozliczane ryczałtowo. Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ściągnij i wypełnij formularze:

PIT-28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2018 – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-28 – Wersja do wydruku

Inne:

Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2018

Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Załącznik PIT-28/A – Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

Załącznik PIT-28/B – Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych


This post is available in: plpolski